FANDOM


IG-15
IG-17Bộ thẻ mở rộng số 3 phần Galaxy: Giải phóng sức mạnh thiên hà! Soul Strike! !
IG-16
Tên tiếng Nhật ギャラクシー編 拡張パック第3弾 銀河で放て!ソウルストライク!!
Mã số IG-16
Ngày phát hành 19/12/2013
Số thẻ 80

Bộ thẻ mở rộng số 3 phần Galaxy: Giải phóng sức mạnh thiên hà! Soul Strike!! (ギャラクシー編 拡張パック第3弾 銀河で放て!ソウルストライク!!) là một bộ thẻ TCG.

Thông tin

Đây là bộ thẻ mở rộng số 3 với nhiều tính năng mới:

 • Ở trên nhiều tấm thẻ sẽ có mã QR, người chơi có thể nhận được kỹ năng hoặc chiêu mộ được nhân vật tương ứng ở trong game bằng cách cho máy Nitendo 3DS quét mã đó.
 • Hệ thống thẻ bài Soul Strike liên kết với thẻ cầu thủ.
 • Những thẻ bài có cấp phát triển cao được bình chọn bởi fan hâm mộ.

Đặc biệt trên mỗi gói sản phẩm sẽ có thẻ đổi quà (Inazumark G), người chơi có cơ hội nhận được nhiều phần quà có giá trị.

Chương trình đổi quà được chia làm 4 đợt liên tiếp từ ngày 19/12/2013 đến ngày 31/3/2014.

Ở trong mỗi gói sản phẩm, sẽ có 5 thẻ ngẫu nhiên.

Danh sách các thẻ

 • IG-16-001-IG-16-002-IG-16-003-IG-16-004-IG-16-005
 • IG-16-006-IG-16-007-IG-16-008-IG-16-009-IG-16-010
 • IG-16-011-IG-16-012-IG-16-013-IG-16-014-IG-16-015
 • IG-16-016-IG-16-017-IG-16-018-IG-16-019-IG-16-020
 • IG-16-021-IG-16-022-IG-16-023-IG-16-024-IG-16-025
 • IG-16-026-IG-16-027-IG-16-028-IG-16-029-IG-16-030
 • IG-16-031-IG-16-032-IG-16-033-IG-16-034-IG-16-035
 • IG-16-036-IG-16-037-IG-16-038-IG-16-039-IG-16-040
 • IG-16-041-IG-16-042-IG-16-043-IG-16-044-IG-16-045
 • IG-16-046-IG-16-047-IG-16-048-IG-16-049-IG-16-050
 • IG-16-051-IG-16-052-IG-16-053-IG-16-054-IG-16-055
 • IG-16-056-IG-16-057-IG-16-058-IG-16-059-IG-16-060
 • IG-16-061-IG-16-062-IG-16-063-IG-16-064-IG-16-065
 • IG-16-066-IG-16-067-IG-16-068-IG-16-069B-IG-16-070
 • IG-16-071-IG-16-072-IG-16-073-IG-16-074-IG-16-075
 • IG-16-076-IG-16-077-IG-16-078-IG-16-079-IG-16-080

 • IG-16-001-IG-16-002-IG-16-003-IG-16-004-IG-16-005
 • IG-16-006-IG-16-007-IG-16-008-IG-16-009-IG-16-010
 • IG-16-011-IG-16-012-IG-16-013-IG-16-014-IG-16-015
 • IG-16-016-IG-16-017-IG-16-018-IG-16-019-IG-16-020
 • IG-16-021-IG-16-022-IG-16-023-IG-16-024-IG-16-025
 • IG-16-026-IG-16-027-IG-16-028-IG-16-029-IG-16-030
 • IG-16-031-IG-16-032-IG-16-033-IG-16-034-IG-16-035
 • IG-16-036-IG-16-037-IG-16-038-IG-16-039-IG-16-040
 • IG-16-041-IG-16-042-IG-16-043-IG-16-044-IG-16-045
 • IG-16-046-IG-16-047-IG-16-048-IG-16-049-IG-16-050
 • IG-16-051-IG-16-052-IG-16-053-IG-16-054-IG-16-055
 • IG-16-056-IG-16-057-IG-16-058-IG-16-059-IG-16-060
 • IG-16-061-IG-16-062-IG-16-063-IG-16-064-IG-16-065
 • IG-16-066-IG-16-067-IG-16-068-IG-16-069B-IG-16-070
 • IG-16-071-IG-16-072-IG-16-073-IG-16-074-IG-16-075
 • IG-16-076-IG-16-077-IG-16-078-IG-16-079-IG-16-080

 • IG-16-001-IG-16-002-IG-16-003-IG-16-004-IG-16-005
 • IG-16-006-IG-16-007-IG-16-008-IG-16-009-IG-16-010
 • IG-16-011-IG-16-012-IG-16-013-IG-16-014-IG-16-015
 • IG-16-016-IG-16-017-IG-16-018-IG-16-019-IG-16-020
 • IG-16-021-IG-16-022-IG-16-023-IG-16-024-IG-16-025
 • IG-16-026-IG-16-027-IG-16-028-IG-16-029-IG-16-030
 • IG-16-031-IG-16-032-IG-16-033-IG-16-034-IG-16-035
 • IG-16-036-IG-16-037-IG-16-038-IG-16-039-IG-16-040
 • IG-16-041-IG-16-042-IG-16-043-IG-16-044-IG-16-045
 • IG-16-046-IG-16-047-IG-16-048-IG-16-049-IG-16-050
 • IG-16-051-IG-16-052-IG-16-053-IG-16-054-IG-16-055
 • IG-16-056-IG-16-057-IG-16-058-IG-16-059-IG-16-060
 • IG-16-061-IG-16-062-IG-16-063-IG-16-064-IG-16-065
 • IG-16-066-IG-16-067-IG-16-068-IG-16-069B-IG-16-070
 • IG-16-071-IG-16-072-IG-16-073-IG-16-074-IG-16-075
 • IG-16-076-IG-16-077-IG-16-078-IG-16-079-IG-16-080

 • IG-16-001-IG-16-002-IG-16-003-IG-16-004-IG-16-005
 • IG-16-006-IG-16-007-IG-16-008-IG-16-009-IG-16-010
 • IG-16-011-IG-16-012-IG-16-013-IG-16-014-IG-16-015
 • IG-16-016-IG-16-017-IG-16-018-IG-16-019-IG-16-020
 • IG-16-021-IG-16-022-IG-16-023-IG-16-024-IG-16-025
 • IG-16-026-IG-16-027-IG-16-028-IG-16-029-IG-16-030
 • IG-16-031-IG-16-032-IG-16-033-IG-16-034-IG-16-035
 • IG-16-036-IG-16-037-IG-16-038-IG-16-039-IG-16-040
 • IG-16-041-IG-16-042-IG-16-043-IG-16-044-IG-16-045
 • IG-16-046-IG-16-047-IG-16-048-IG-16-049-IG-16-050
 • IG-16-051-IG-16-052-IG-16-053-IG-16-054-IG-16-055
 • IG-16-056-IG-16-057-IG-16-058-IG-16-059-IG-16-060
 • IG-16-061-IG-16-062-IG-16-063-IG-16-064-IG-16-065
 • IG-16-066-IG-16-067-IG-16-068-IG-16-069B-IG-16-070
 • IG-16-071-IG-16-072-IG-16-073-IG-16-074-IG-16-075
 • IG-16-076-IG-16-077-IG-16-078-IG-16-079-IG-16-080


 • Thẻ màu Vàng: Những thẻ mang hiệu ứng Inazuma.