FANDOM


IG-16
[[|]]Bộ thẻ mở rộng số 4 phần Galaxy: Những chiến binh mạnh nhất trong lịch sử! Inazuma Best Eleven! !
IG-17
Tên tiếng Nhật ギャラクシー編 拡張パック第4弾 史上最強!イナズマベストイレブン! !
Mã số IG-17
Ngày phát hành 20/02/2014
Số thẻ 55

Bộ thẻ mở rộng số 4 phần Galaxy: Những chiến binh mạnh nhất trong lịch sử! Inazuma Best Eleven!! (ギャラクシー編 拡張パック第4弾 史上最強!イナズマベストイレブン!!) là một bộ thẻ TCG.


Thông tin

Đây là bộ thẻ kết hợp lại những phiếu bình chọn cao nhất nhân dịp Kỷ niệm 5 năm của bộ anime, gồm những thành viên của đội bóng Inazuma Best Eleven được chọn lựa thông qua sự bình chọn của fan hâm mộ!

Những tấm thẻ Inazuma Best Eleven trong đó có bao gồm một tấm Thẻ lấp lánh (Kira Card). Bộ thẻ đỉnh nhất của phần Galaxy đã xuất hiện!

Ở trong mỗi gói sản phẩm, sẽ có 5 thẻ ngẫu nhiên.

Danh sách các thẻ

 • IG-17-001-IG-17-002-IG-17-003-IG-17-004-IG-17-005
 • IG-17-006-IG-17-007-IG-17-008-IG-17-009-IG-17-010
 • IG-17-011-IG-17-012-IG-17-013-IG-17-014-IG-17-015
 • IG-17-016-IG-17-017-IG-17-018-IG-17-019-IG-17-020
 • IG-17-021-IG-17-022-IG-17-023-IG-17-024-IG-17-025
 • IG-17-026-IG-17-027-IG-17-028-IG-17-029-IG-17-030
 • IG-17-031-IG-17-032-IG-17-033-IG-17-034-IG-17-035
 • IG-17-036-IG-17-037-IG-17-038-IG-17-039-IG-17-040
 • IG-17-041-IG-17-042-IG-17-043-IG-17-044-IG-17-045
 • IG-17-046-IG-17-047-IG-17-048-IG-17-049-IG-17-050
 • IG-17-051-IG-17-052-IG-17-053-IG-17-054-IG-17-055

 • IG-17-001-IG-17-002-IG-17-003-IG-17-004-IG-17-005
 • IG-17-006-IG-17-007-IG-17-008-IG-17-009-IG-17-010
 • IG-17-011-IG-17-012-IG-17-013-IG-17-014-IG-17-015
 • IG-17-016-IG-17-017-IG-17-018-IG-17-019-IG-17-020
 • IG-17-021-IG-17-022-IG-17-023-IG-17-024-IG-17-025
 • IG-17-026-IG-17-027-IG-17-028-IG-17-029-IG-17-030
 • IG-17-031-IG-17-032-IG-17-033-IG-17-034-IG-17-035
 • IG-17-036-IG-17-037-IG-17-038-IG-17-039-IG-17-040
 • IG-17-041-IG-17-042-IG-17-043-IG-17-044-IG-17-045
 • IG-17-046-IG-17-047-IG-17-048-IG-17-049-IG-17-050
 • IG-17-051-IG-17-052-IG-17-053-IG-17-054-IG-17-055

 • IG-17-001-IG-17-002-IG-17-003-IG-17-004-IG-17-005
 • IG-17-006-IG-17-007-IG-17-008-IG-17-009-IG-17-010
 • IG-17-011-IG-17-012-IG-17-013-IG-17-014-IG-17-015
 • IG-17-016-IG-17-017-IG-17-018-IG-17-019-IG-17-020
 • IG-17-021-IG-17-022-IG-17-023-IG-17-024-IG-17-025
 • IG-17-026-IG-17-027-IG-17-028-IG-17-029-IG-17-030
 • IG-17-031-IG-17-032-IG-17-033-IG-17-034-IG-17-035
 • IG-17-036-IG-17-037-IG-17-038-IG-17-039-IG-17-040
 • IG-17-041-IG-17-042-IG-17-043-IG-17-044-IG-17-045
 • IG-17-046-IG-17-047-IG-17-048-IG-17-049-IG-17-050
 • IG-17-051-IG-17-052-IG-17-053-IG-17-054-IG-17-055