FANDOM


IGS-01
Tên bộ thẻ Bộ thẻ cơ bản: Tenma & Tsurugi
Mã số IGS-01
Ngày phát hành 30/06/2011
Số thẻ 41
Sản phẩm đi kèm:
 • Sân đấu (1 tấm)
 • Sách hướng dẫn căn bản (1 cuốn)
 • Hướng dẫn nhanh (1 tờ)


IGS-02
Tên bộ thẻ Bộ thẻ cơ bản: Tenma & Shindou
Mã số IGS-02
Ngày phát hành 30/06/2011
Số thẻ 41
Sản phẩm đi kèm:
 • Sân đấu (1 tấm)
 • Sách hướng dẫn căn bản (1 cuốn)
 • Hướng dẫn nhanh (1 tờ)


IGS-03
Tên bộ thẻ Bộ thẻ Best Eleven Deck
Mã số IGS-03
Ngày phát hành 08/09/2011
Số thẻ 43
Sản phẩm đi kèm:
 • Sân đấu (1 tấm)
 • Sách hướng dẫn căn bản (1 cuốn)
 • Hướng dẫn nhanh (1 tờ)


IGS-04
Tên bộ thẻ Bộ thẻ Best Eleven Deck 2: The Fifth Sector
Mã số IGS-04
Ngày phát hành 17/11/2011
Số thẻ 43
Sản phẩm đi kèm:
 • Sân đấu (1 tấm)
 • Sách hướng dẫn căn bản (1 cuốn)
 • Hướng dẫn nhanh (1 tờ)


IGS-05
Tên bộ thẻ Hộp thẻ cơ bản: Raimon Allstars
Mã số IGS-05
Ngày phát hành 19/01/2012
Số thẻ 46
Sản phẩm đi kèm:
 • Sân đấu (1 tấm)
 • Sách hướng dẫn căn bản (1 cuốn)
 • Hướng dẫn nhanh (1 tờ)


IGS-06
Tên bộ thẻ Bộ thẻ cơ bản: Siêu thời không đại chiến, Raimon X Raimon
Mã số IGS-06
Ngày phát hành 21/06/2012
Số thẻ 42
Sản phẩm đi kèm:
 • Sân đấu (1 tấm)
 • Sách hướng dẫn căn bản (1 cuốn)
 • Hướng dẫn nhanh (1 tờ)


IGS-07
Tên bộ thẻ Sức mạnh mới! Mixi-max!
Mã số IGS-07
Ngày phát hành 27/09/2012
Số thẻ 42
Sản phẩm đi kèm:
 • Sân đấu (1 tấm)
 • Sách hướng dẫn căn bản (1 cuốn)
 • Hướng dẫn nhanh (1 tờ)


IGS-08
Tên bộ thẻ Sức mạnh tiến hóa! Áo giáp Keshin!
Mã số IGS-08
Ngày phát hành 27/09/2012
Số thẻ 42
Sản phẩm đi kèm:
 • Sân đấu (1 tấm)
 • Sách hướng dẫn căn bản (1 cuốn)
 • Hướng dẫn nhanh (1 tờ)


IGS-09
Tên bộ thẻ Bộ ba Deck siêu thời không: Geki Atsu! Mune Atsu! Choujou Kessen!
Mã số IGS-09
Ngày phát hành 22/11/2012
Số thẻ 129
Sản phẩm đi kèm:
 • Sân đấu (2 tấm)
 • Hướng dẫn nhanh (1 tờ)
 • DVD (1 đĩa - số lượng có hạn)


IGS-10
Tên bộ thẻ Bộ thẻ kỷ niệm 5 năm! Tất cả các nhân vật! !
Mã số IGS-10
Ngày phát hành 20/03/2012
Số thẻ 24


IGS-11
Tên bộ thẻ Shinsei! Inazuma Japan! !
Mã số IGS-11
Ngày phát hành 20/06/2013
Số thẻ 41
Sản phẩm đi kèm:
 • Sân đấu (1 tấm)
 • Hướng dẫn nhanh (1 tờ)


IGS-12
Tên bộ thẻ Mạnh nhất! Raimon Eleven! !
Mã số IGS-12
Ngày phát hành 20/06/2013
Số thẻ 41
Sản phẩm đi kèm:
 • Sân đấu (1 tấm)
 • Hướng dẫn nhanh (1 tờ)


IG-00
Tên bộ thẻ Bộ thẻ mở rộng số 0: Làn gió mới thổi vào Raimon!
Mã số IG-00
Ngày phát hành 26/05/2011
Số thẻ 45


IG-01
Tên bộ thẻ Bộ thẻ mở rộng Holy Road số 1: Thức tỉnh! Cuộc cách mạng bóng đá! !
Mã số IG-01
Ngày phát hành 21/07/2011
Số thẻ 60


IG-02
Tên bộ thẻ Bộ thẻ mở rộng Holy Road số 2: Giải phóng! Thập nhị đại Hóa Thân! !
Mã số IG-02
Ngày phát hành 20/10/2011
Số thẻ 65


IG-03-04
Tên bộ thẻ Bộ thẻ mở rộng: Tình bạn bất diệt (Shine/Dark)
Mã số IG-03 / IG-04
Ngày phát hành 15/12/2011
Số thẻ 54x2


IG-05
Tên bộ thẻ Bộ thẻ mở rộng Holy Road số 3: Rực cháy! Tenma VS Taiyou! !
Mã số IG-05
Ngày phát hành 08/03/2012
Số thẻ 68


IG-06
Tên bộ thẻ Bùng nổ! Các thế hệ Inazuma! !
Mã số IG-06
Ngày phát hành 26/04/2012
Số thẻ 68


IG-07
Tên bộ thẻ Bộ thẻ mở rộng số 1 phần Chrono Stone: Phút cuối! Áo giáp Keshin! !
Mã số IG-07
Ngày phát hành 19/07/2012
Số thẻ 73


IG-08
Tên bộ thẻ Bộ thẻ mở rộng số 2 phần Chrono Stone: Sáng chói! Đội bóng xuyên thời gian! !
Mã số IG-08
Ngày phát hành 18/10/2012
Số thẻ 68


IG-09-10
Tên bộ thẻ Bộ thẻ mở rộng số 3 phần Chrono Stone: Nhiệt Phong
Bộ thẻ mở rộng số 4 phần Chrono Stone: Lôi Minh
Mã số IG-09 / IG-10
Ngày phát hành 06/12/2012
Số thẻ 65x2


IG-11
Tên bộ thẻ Ấn tượng! Bộ thẻ Inazuma chữ vàng V
Mã số IG-11
Ngày phát hành 07/02/2013
Số thẻ 100


IG-12
Tên bộ thẻ Bộ thẻ mở rộng số 5 phần Chrono Stone: Lễ khai mạc khốc liệt! Vòng đấu Ragnarok! !
Mã số IG-12
Ngày phát hành 20/03/2013
Số thẻ 68


IG-13
Tên bộ thẻ Bùng nổ! Các thế hệ Inazuma (Phần 2)
Mã số IG-13
Ngày phát hành 25/04/2013
Số thẻ 78


IG-14
Tên bộ thẻ Bộ thẻ mở rộng số 1 phần Galaxy: Vươn ra thế giới! ! Shinsei Inazuma Japan!
Mã số IG-14
Ngày phát hành 18/07/2013
Số thẻ 100


IG-15
Tên bộ thẻ Bộ thẻ mở rộng số 2 phần Galaxy: Những ngôi sao sáng trong vũ trụ! Earth Eleven! !
Mã số IG-15
Ngày phát hành 17/10/2013
Số thẻ 80


IG-16
Tên bộ thẻ Bộ thẻ mở rộng số 3 phần Galaxy: Giải phóng sức mạnh thiên hà! Soul Strike! !
Mã số IG-16
Ngày phát hành 19/12/2013
Số thẻ 80


IG-17
Tên bộ thẻ Bộ thẻ mở rộng số 4 phần Galaxy: Những chiến binh mạnh nhất trong lịch sử! Inazuma Best Eleven! !
Mã số IG-17
Ngày phát hành 20/02/2014
Số thẻ 55