FANDOM


Sword Excalibur IG-03-051Sword Excalibur
IG-03-051
Tên tiếng Nhật ソードエクスカリバー
Mã thẻ IG-03-051
Thông tin
Loại thẻ Shippuu-O-Icon Shippuu
Loại kỹ năng Shoot Icon L Sút
Độ hiếm SR
Điểm BCP 500

IG-03-051 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng: Tình bạn bất diệt Shine, ra mắt ngày 15/12/2011.

Mô tả

Hình trên thẻ là bộ đôi HakuryuuShuu cùng với Keshin Sei Kishi Arthur đang thực hiện kỹ năng Sword Excalibur.

Hiệu ứng

  • Thẻ bài này chỉ sử dụng được khi có mặt Keshin Sei Kishi Arthur.
  • Ở lượt đấu này, BP của cầu thủ sử dụng được +1500.

Burning Phase +

  • Ở lượt đấu này, nếu ghi điểm thành công, thì người chơi được quyền thực hiện một lượt sút nữa.
  • Keshin Sei Kishi Arthur sẽ không bị đưa vào tập thẻ đã hủy bỏ khi kết thúc lượt này, mà sẽ bị đưa vào đó khi lượt sau kết thúc.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.