FANDOM


Sword Excalibur IG-03-051Sword Excalibur
IG-03-051
Tên tiếng Nhật ソードエクスカリバー
Mã thẻ IG-03-051
Thông tin
Loại thẻ Shippuu-O-Icon Shippuu
Loại kỹ năng Shoot Icon L Sút
Độ hiếm SR
Điểm BCP 500

IG-03-051 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng: Tình bạn bất diệt Shine, ra mắt ngày 15/12/2011.

Mô tả

Hình trên thẻ là bộ đôi HakuryuuShuu cùng với Keshin Sei Kishi Arthur đang thực hiện kỹ năng Sword Excalibur.

Hiệu ứng

  • Thẻ bài này chỉ sử dụng được khi có mặt Keshin Sei Kishi Arthur.
  • Ở lượt đấu này, BP của cầu thủ sử dụng được +1500.

Burning Phase +

  • Ở lượt đấu này, nếu ghi điểm thành công, thì người chơi được quyền thực hiện một lượt sút nữa.
  • Keshin Sei Kishi Arthur sẽ không bị đưa vào tập thẻ đã hủy bỏ khi kết thúc lượt này, mà sẽ bị đưa vào đó khi lượt sau kết thúc.