FANDOM


Muei Ranbu Muei Souha IG-12-060Muei Ranbu / Muei Souha
IG-12-060
Tên tiếng Nhật 無影乱舞 /無影走破
Mã thẻ IG-12-060
Thông tin
Loại thẻ Tokusyuu-O-Icon Tokusyuu
Loại kỹ năng Block Icon L Phòng thủ
Dribble Icon L Vượt qua
Độ hiếm C
Điểm BCP 300

IG-12-060 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 5 phần Chrono Stone: Lễ khai mạc khốc liệt! Vòng đấu Ragnarok!!, ra mắt ngày 20/03/2013.

Mô tả

Hình bên trái của thẻ là Rei Rukh, Dai RoadKei Rou đang cướp bóng từ Fei bằng kỹ năng Muei Ranbu; còn ở hình bên phải của thẻ, ba người bọn họ đang vượt qua Fei bằng kỹ năng Muei Souha.

Hiệu ứng

  • Thẻ bài này vừa có thể sử dụng để 『Phòng thủ』(Muei Ranbu), vừa có thể sử dụng để 『Vượt qua』(Muei Souha).
  • Bạn chỉ sử dụng được thẻ này nếu cầu thủ đối đầu bên bạn là cầu thủ đội Perfect Cascade.
  • Khi sử dụng thẻ bài này, người chơi phải lựa chọn và hủy bỏ hai thẻ bài cầu thủ Perfect Cascade trong deck.
  • Với mỗi thẻ bài bị hủy, BP của cầu thủ sử dụng được +300 ở lượt đấu đó.