FANDOM


Jounetsu no Lovers ♂ & ♀ IG-13-062Jounetsu no Lovers ♂ & ♀
IG-13-062
Tên tiếng Nhật 情熱のラヴァーズ♂&♀
Mã thẻ IG-13-062
Thông tin
Loại thẻ Tokusyuu-O-Icon Tokusyuu
Độ hiếm C

IG-13-062 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong bộ thẻ Bùng nổ! Các thế hệ Inazuma (Phần 2), ra mắt ngày 25/04/2013.

Mô tả

Hình trên thẻ bài này là bộ đôi Keshin Tình Nhiệt Chi Lovers ♂Tình Nhiệt Chi Lovers ♀ vừa được triệu hồi bởi người sử dụng.

Hiệu ứng

『Sút』『Bắt bóng』『Vượt qua』『Phòng thủ』

  • Trong deck không được có quá 6 Keshin.

Keshin: Keshin này dành cho những thẻ Meia hoặc Giris mang hiệu ứng 【Người sử dụng Keshin】.

  • Khi Keshin này từ sân đấu bị đưa vào tập thẻ đã hủy bỏ, người chơi có thể chọn một lá bài Meia hoặc Giris (trong trạng thái Áo giáp Keshin) ở tập thẻ đã hủy bỏ để đè lên một tấm cùng tên ở trên sân.

Thông số

Điểm BCP Điểm BP
cấp 1
Điểm BP
cấp 2
Điểm BP
cấp 3
Điểm BP
cấp 4
Điểm BP
cấp 5
Điểm BP
cấp 6
300 1200 1200 1500 1800 1800 1800