FANDOM


Matsukaze Tenma IG-15-066Matsukaze Tenma
IG-15-066
Tên tiếng Nhật 松風 天馬
Mã thẻ IG-15-066
Thông tin
Loại thẻ Nekketsu-O-Icon Nekketsu
Bản mẫu:Loại thẻ/
Loại nhân vật Level
Đội bóng Raimon
Vị trí MF-Large-Icon Tiền vệ
Hướng liên kết Phải - Dưới
Độ hiếm DR

IG-15-066 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 2 phần Galaxy: Những ngôi sao sáng trong vũ trụ! Earth Eleven!!, ra mắt ngày 17/10/2013.

Mô tả

Hình trên tấm thẻ này là cầu thủ Matsukaze Tenma trong màu áo Raimon đang tham gia thi triển Fire Tornado TC.

Hiệu ứng

Người sử dụng Keshin

Lượt đấu chiến thuật

  • Khi thẻ bài này được đưa vào sân đấu, người chơi có thể đưa thêm một thẻ Nanobana Kinako ở trên tay hoặc từ tập thẻ đã hủy bỏ vào sân.

Vượt qua

  • Khi thẻ bài này vượt qua thành công ở lượt tranh chấp, người chơi có thể lấy lại một lá Fire Tornado TC từ tập thẻ đã hủy bỏ.

Thông số

Điểm BCP Điểm BP
cấp 1
Điểm BP
cấp 2
Điểm BP
cấp 3
Điểm BP
cấp 4
Điểm BP
cấp 5
Điểm BP
cấp 6
500 800 800 1100 1400 1400 1400


Liên kết

IG-15-066 IG-15-067 IG-15-068 [[|]] [[|]]
IG-15-066 IG-15-067 IG-15-068