FANDOM


Tsurugi Kyousuke IG-15-068Tsurugi Kyousuke
IG-15-068
Tên tiếng Nhật 剣城 京介
Mã thẻ IG-15-068
Thông tin
Loại thẻ Nekketsu-O-Icon Nekketsu
Bản mẫu:Loại thẻ/
Loại nhân vật Level
Đội bóng Raimon
Vị trí FW-Large-Icon Tiền đạo
Hướng liên kết Trái - Dưới
Độ hiếm DR

IG-15-068 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 2 phần Galaxy: Những ngôi sao sáng trong vũ trụ! Earth Eleven!!, ra mắt ngày 17/10/2013.

Mô tả

Hình trên tấm thẻ này là cầu thủ Tsurugi Kyousuke trong màu áo Raimon đang tham gia thi triển Fire Tornado TC.

Hiệu ứng

Người sử dụng Keshin

Lượt đấu chiến thuật

  • Khi thẻ bài này được đưa vào sân đấu, người chơi có thể lấy lại một lá Fire Tornado TC từ tập thẻ đã hủy bỏ.

Sút

  • Trong lượt sút, với mỗi bàn thắng người chơi đã ghi được, thì thẻ bài này được +100 điểm BP.

Thông số

Điểm BCP Điểm BP
cấp 1
Điểm BP
cấp 2
Điểm BP
cấp 3
Điểm BP
cấp 4
Điểm BP
cấp 5
Điểm BP
cấp 6
400 900 900 1100 1400 1400 1400


Liên kết

IG-15-066 IG-15-067 IG-15-068 [[|]] [[|]]
IG-15-066 IG-15-067 IG-15-068