FANDOM


Matatagi Hayato IG-16-003Darkside Matatagi
IG-16-003
Tên tiếng Nhật ダークサイド瞬木
Mã thẻ IG-16-003
Thông tin
Loại thẻ Nekketsu-O-Icon Nekketsu
Inazuma-O-Icon Inazuma
Loại nhân vật Level
Đội bóng Earth Eleven
Vị trí FW Gold Tiền đạo
Hướng liên kết Phải - Dưới
Độ hiếm LR
  • Matatagi: "Cứ nói những gì các ngươi muốn, nhưng ta hiện giờ khác ta lúc trước"

IG-16-003 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 3 phần Galaxy: Giải phóng sức mạnh thiên hà! Soul Strike!!, ra mắt ngày 19/12/2013.

Đồng thời, đây cũng là một thẻ hoàng kim (Golden Card).

Mô tả

Hình nổi trên thẻ là cầu thủ Matatagi (Dạng bóng tối) đang điều khiển trái bóng giữa những cơn gió, hình chìm phía sau là Soul của cậu - Hayabusa.

Hiệu ứng

Thuộc tính Inazuma

Người sử dụng Soul

  • Thẻ này không thể để cùng một deck với những thẻ Matatagi (Dạng bình thường).
  • Thẻ này cũng có thể sử dụng như một thẻ Matatagi (Dạng bình thường).

『Sút』『Vượt qua』

  • Thẻ này mang 【Biểu tượng Kizuna siêu cấp】, nếu được liên kết thành biểu tượng hoàn chỉnh, cấp của thẻ sẽ được +3.

『Sút』『Vượt qua』

  • Trong lượt đấu này, với mỗi tấm thẻ Darkside Matatagi mang hiệu ứng 【Người sử dụng Soul】 ở trong tập thẻ đã hủy bỏ, người chơi được quyền lật thêm một lá để đặt vào vùng Burning Chance.

Thông số

Điểm BCP Điểm BP
cấp 1
Điểm BP
cấp 2
Điểm BP
cấp 3
Điểm BP
cấp 4
Điểm BP
cấp 5
Điểm BP
cấp 6
600 1200 1200 1200 1700 1700 2400


Liên kết

IG-16-028 IG-16-003 [[|]] [[|]] [[|]]
IG-16-028 IG-16-003