FANDOM


Ibuki Munemasa IG-16-012Ibuki Munemasa
IG-16-012
Tên tiếng Nhật 井吹 宗正
Mã thẻ IG-16-012
Thông tin
Loại thẻ Nekketsu-O-Icon Nekketsu
Bản mẫu:Loại thẻ/
Loại nhân vật Level
Đội bóng Earth Eleven
Vị trí GK-Large-Icon-Another Thủ môn
Hướng liên kết Không có
Độ hiếm SR

IG-16-012 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 3 phần Galaxy: Giải phóng sức mạnh thiên hà! Soul Strike!!, ra mắt ngày 19/12/2013.

Mô tả

Hình trên thẻ là thủ môn Ibuki Munemasa vừa bắt bóng thành công bằng kỹ năng Soul Strike của Mammoth.

Hiệu ứng

Người sử dụng Soul

  • Mặc dù đây là nhân vật dạng Level, nhưng khi ra sân thẻ này sẽ được đặt vào Vùng thủ môn.

LV+X】『Bắt bóng』

  • Người chơi hủy bỏ một lượng thẻ Nekketsu tùy ý trên tay. Ở lượt đấu này, với mỗi thẻ bị hủy theo cách đó, cấp của thẻ này được +1.

『Bắt bóng』

  • Ở lượt đấu này, với mỗi thẻ Ibuki Munemasa mang hiệu ứng 【Người sử dụng Soul】 ở trong tập thẻ đã hủy bỏ, BP của thẻ này được +500.

Thông số

Điểm BCP Điểm BP
cấp 1
Điểm BP
cấp 2
Điểm BP
cấp 3
Điểm BP
cấp 4
Điểm BP
cấp 5
Điểm BP
cấp 6
500 1000 1000 1500 2000 2000 2000


Liên kết

IG-16-023 IG-16-012 [[|]] [[|]] [[|]]
IG-16-023 IG-16-012