FANDOM


Mammoth - Soul Strike IG-16-023



Mammoth - Soul Strike
IG-16-023
Tên tiếng Nhật マンモス・ソウルストライク
Mã thẻ IG-16-023
Thông tin
Loại thẻ Nekketsu-O-Icon Nekketsu
Loại kỹ năng Catch Icon L Bắt bóng
Độ hiếm SR
Điểm BCP 400

IG-16-023 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 3 phần Galaxy: Giải phóng sức mạnh thiên hà! Soul Strike!!, ra mắt ngày 19/12/2013.

Mô tả

Hình trên thẻ là thủ môn Ibuki Munemasa đang biến thành Mammoth để thực hiện kỹ năng bắt bóng Soul Strike.

Hiệu ứng

  • Bạn chỉ sử dụng được thẻ này nếu cầu thủ đối đầu bên bạn là Ibuki Munemasa với hiệu ứng 【Người sử dụng Soul】.
  • Trong lượt đấu này, cầu thủ sử dụng thẻ bài này được +800 BP. Với mỗi thẻ bài Ibuki Munemasa mang hiệu ứng 【Người sử dụng Soul】 hoặc Mammoth - Soul Strike hiện có ở trong tập thẻ đã hủy bỏ, thì cầu thủ sử dụng thẻ này được +300 BP.

Liên kết

IG-16-023 IG-16-012 [[|]] [[|]] [[|]]
IG-16-023 IG-16-012