FANDOM


Buffalo - Soul Strike IG-16-024Buffalo - Soul Strike
IG-16-024
Tên tiếng Nhật バッファロー・ソウルストライク
Mã thẻ IG-16-024
Thông tin
Loại thẻ Nekketsu-O-Icon Nekketsu
Loại kỹ năng Block Icon L Phòng thủ
Độ hiếm R
Điểm BCP 500

IG-16-024 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 3 phần Galaxy: Giải phóng sức mạnh thiên hà! Soul Strike!!, ra mắt ngày 19/12/2013.

Mô tả

Hình trên thẻ là cầu thủ Tetsukado Shin (trong hình dáng của Buffalo) đang hất tung đối thủ lên trời để cướp bóng.

Hiệu ứng

  • Bạn chỉ sử dụng được thẻ này nếu cầu thủ đối đầu bên bạn là Tetsukado Shin với hiệu ứng 【Người sử dụng Soul】.
  • Trong lượt đấu này, cầu thủ sử dụng thẻ bài này được +400 BP. Với mỗi thẻ bài Tetsukado Shin mang hiệu ứng 【Người sử dụng Soul】 hoặc Buffalo - Soul Strike hiện có ở trong tập thẻ đã hủy bỏ, thì cầu thủ sử dụng thẻ này được +300 BP.

Liên kết

IG-16-013 IG-16-024 [[|]] [[|]] [[|]]
IG-16-013 IG-16-024