FANDOM


Fukurou - Soul Strike IG-16-026Fukurou - Soul Strike
IG-16-026
Tên tiếng Nhật フクロウ・ソウルストライク
Mã thẻ IG-16-026
Thông tin
Loại thẻ Nekketsu-O-Icon Nekketsu
Loại kỹ năng Block Icon L Phòng thủ
Độ hiếm R
Điểm BCP 500

IG-16-026 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 3 phần Galaxy: Giải phóng sức mạnh thiên hà! Soul Strike!!, ra mắt ngày 19/12/2013.

Mô tả

Hình trên thẻ là cầu thủ Minaho Kazuto (trong hình dáng của Fukurou) vừa sử dụng kỹ năng Soul Strike để cướp bóng thành công từ chân Hilary.

Hiệu ứng

  • Khi có mặt cầu thủ Minaho Kazuto với hiệu ứng 【Người sử dụng Soul】 ở trên sân, chỉ có cầu thủ đó được sử dụng thẻ này.
  • Trong lượt đấu này, cầu thủ sử dụng thẻ bài này được +300 BP. Với mỗi thẻ bài Minaho Kazuto mang hiệu ứng 【Người sử dụng Soul】 hoặc Fukurou - Soul Strike hiện có ở trong tập thẻ đã hủy bỏ, thì BP của cầu thủ sử dụng được cộng thêm 300.
  • Khi thẻ bài này phòng thủ thành công, người chơi lấy một thẻ kỹ năng Nekketsu ở trong tập thẻ đã hủy bỏ để đặt vào tập bài trên tay.

Liên kết

IG-16-015 IG-16-026 [[|]] [[|]] [[|]]
IG-16-015 IG-16-026