FANDOM


Kujaku - Soul Strike IG-16-027Kujaku - Soul Strike
IG-16-027
Tên tiếng Nhật クジャク・ソウルストライク
Mã thẻ IG-16-027
Thông tin
Loại thẻ Nekketsu-O-Icon Nekketsu
Loại kỹ năng Dribble Icon L Vượt qua
Độ hiếm SR
Điểm BCP 400

IG-16-027 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 3 phần Galaxy: Giải phóng sức mạnh thiên hà! Soul Strike!!, ra mắt ngày 19/12/2013.

Mô tả

Hình trên thẻ là ầu thủ Shindou Takuto (dưới hình dáng của Kujaku) đang thực hiện kỹ năng Soul Strike của mình.

Hiệu ứng

  • Bạn chỉ sử dụng được thẻ này nếu cầu thủ đối đầu bên bạn là Shindou Takuto với hiệu ứng 【Người sử dụng Soul】.
  • Trong lượt đấu này, cầu thủ sử dụng thẻ bài này được +400 BP. Với mỗi thẻ bài Shindou Takuto mang hiệu ứng 【Người sử dụng Soul】 hoặc Kujaku - Soul Strike hiện có ở trong tập thẻ đã hủy bỏ, thì cầu thủ sử dụng thẻ này được +200 BP.
  • Nếu vượt qua thành công, người chơi có thể chọn một hoắc hai thẻ kỹ năng Nekketsu từ tập thẻ đã hủy bỏ để đặt vào tập bài trên tay.

Liên kết

IG-16-027 IG-16-002 [[|]] [[|]] [[|]]
IG-16-027 IG-16-002