FANDOM


Kazerma Woorg IG-16-035Kazerma Woorg
IG-16-035
Tên tiếng Nhật カゼルマ・ウォーグ
Mã thẻ IG-16-035
Thông tin
Loại thẻ Shippuu-O-Icon Shippuu
Bản mẫu:Loại thẻ/
Loại nhân vật Level
Đội bóng Sandorius
Vị trí MF-Large-Icon Tiền vệ
Hướng liên kết Trái - Dưới
Độ hiếm SR

IG-16-035 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 3 phần Galaxy: Giải phóng sức mạnh thiên hà! Soul Strike!!, ra mắt ngày 19/12/2013.

Mô tả

Hình trên thẻ là cầu thủ Kazerma Woorg với sự hỗ trợ từ Soul của cậu - Guuma - đang thực hiện kỹ năng Dig Through.

Hiệu ứng

Người sử dụng Soul

Khi thẻ bài này được lựa chọn để đối đầu, nó sẽ có những khả năng sau:

『Vượt qua』

  • Ở lượt đấu này, với mỗi thẻ bài Kazerma Woorg mang hiệu ứng 【Người sử dụng Soul】 ở trong tập thẻ đã hủy bỏ, người chơi lật thêm một lá để đặt vào vùng Burning Chance.

Burning Phase】『Sút』

  • Khi cầu thủ này ghi bàn thành công, thì sau khi kết thúc lượt sút này, người chơi thực hiện thêm một lượt sút nữa.

Liên kết

IG-16-042 IG-16-035 [[|]] [[|]] [[|]]
IG-16-042 IG-16-035


Thông tin thêm

  • Khác với trên TCG, trong game và anime, Soul của KazermaDohma chứ không phải Guuma.