FANDOM


Guuma - Soul Strike IG-16-042Guuma - Soul Strike
IG-16-042
Tên tiếng Nhật グーマ・ソウルストライク
Mã thẻ IG-16-042
Thông tin
Loại thẻ Shippuu-O-Icon Shippuu
Loại kỹ năng Shoot Icon L Sút
Độ hiếm C
Điểm BCP 400

IG-16-042 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 3 phần Galaxy: Giải phóng sức mạnh thiên hà! Soul Strike!!, ra mắt ngày 19/12/2013.

Mô tả

Hình trên thẻ là cầu thủ Kazerma Woorg cùng với Soul của cậu - Guuma - đang thực hiện kỹ năng sút Soul Strike.

Hiệu ứng

  • Bạn chỉ sử dụng được thẻ này nếu cầu thủ đối đầu bên bạn là Kazerma Woorg với hiệu ứng 【Người sử dụng Soul】.
  • Trong lượt đấu này, người chơi lật thêm 2 lá để đặt vào vùng Burning Chance. Với mỗi thẻ bài Kazerma Woorg mang hiệu ứng 【Người sử dụng Soul】 hoặc Guuma - Soul Strike hiện có ở trong tập thẻ đã hủy bỏ, thì BP của cầu thủ sử dụng được +200.

Liên kết

IG-16-042 IG-16-035 [[|]] [[|]] [[|]]
IG-16-042 IG-16-035


Thông tin thêm

  • Khác với trên TCG, trong game và anime, Soul của KazermaDohma chứ không phải Guuma.