FANDOM


Endou Mamoru IG-17-001Endou Mamoru
IG-17-001
Tên tiếng Nhật 円堂 守
Mã thẻ IG-17-001
Thông tin
Loại thẻ Nekketsu-O-Icon Nekketsu
Bản mẫu:Loại thẻ/
Loại nhân vật Goalkeeper
Đội bóng Inazuma Best Eleven
Vị trí GK-Large-Icon-Another Thủ môn
Hướng liên kết Không có
Độ hiếm 11R

IG-17-001 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 4 phần Galaxy: Những chiến binh mạnh nhất trong lịch sử! Inazuma Best Eleven!!, ra mắt ngày 20/02/2014.

Mô tả

Hình trên tấm thẻ này là cầu thủ Endou Mamoru trong trang phục thủ môn của Inazuma Best Eleven và đang thi triển God Hand.

Hiệu ứng

Crossover

  • Thẻ này có thể được sử dụng như những thẻ Endou Mamoru khác mà mang màu áo Raimon.

LV+X】『Bắt bóng』

  • Trong lượt đấu tương ứng, với mỗi thẻ bài mang hiệu ứng 【Crossover】 được bạn hủy bỏ ở trên tay, thẻ bài này sẽ được cộng 1 cấp độ.

『Bắt bóng』

  • Khi thẻ bài này sử dụng thẻ kỹ năng có chữ "Hand" trong tên, thì lượt đấu đó thẻ bài này sẽ được cộng 500 điểm BP.

Thông số

Điểm BCP Điểm BP
cấp 1
Điểm BP
cấp 2
Điểm BP
cấp 3
Điểm BP
cấp 4
Điểm BP
cấp 5
Điểm BP
cấp 6
200 1100 1100 1300 1500 1500 1500