FANDOM


Nishizono Shinsuke IG-17-003Nishizono Shinsuke
IG-17-003
Tên tiếng Nhật 西園 信助
Mã thẻ IG-17-003
Thông tin
Loại thẻ Shippuu-O-Icon Shippuu
Bản mẫu:Loại thẻ/
Loại nhân vật Goalkeeper
Đội bóng Raimon
Vị trí GK-Large-Icon-Another Thủ môn
Hướng liên kết Không có
Độ hiếm C

IG-17-003 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 4 phần Galaxy: Những chiến binh mạnh nhất trong lịch sử! Inazuma Best Eleven!!, ra mắt ngày 20/02/2014.

Mô tả

Hình trên tấm thẻ này là thủ môn Nishizono Shinsuke trong màu áo của Raimon, với những luồng sức mạnh màu xanh lóe ra từ bàn tay mình.

Hiệu ứng

Người sử dụng Keshin

Super Burning】『Lượt đấu chiến thuật』

  • Ở lượt đấu chiến thuật, người chơi được phép đè một số lượng thẻ Nishizono Shinsuke tùy ý lên thẻ bài này. Trong lượt đấu đó, với mỗi tấm thẻ đè lên, cấp độ của thẻ trên cùng được +1.

LV+X】『Bắt bóng』

  • Hủy bỏ một số lượng tùy ý thẻ cầu thủ Raimon trên tay, trong lượt đấu đó mỗi tấm hủy thì +1 cấp độ cho thẻ.

Thông số

Điểm BCP Điểm BP
cấp 1
Điểm BP
cấp 2
Điểm BP
cấp 3
Điểm BP
cấp 4
Điểm BP
cấp 5
Điểm BP
cấp 6
200 900 900 1100 1500 1500 1500