FANDOM


Tsunami Jousuke IG-17-007Tsunami Jousuke
IG-17-007
Tên tiếng Nhật 綱海 条介
Mã thẻ IG-17-007
Thông tin
Loại thẻ Tokusyuu-O-Icon Tokusyuu
Bản mẫu:Loại thẻ/
Loại nhân vật Level
Đội bóng Raimon
Vị trí DF-Large-Icon Hậu vệ
Hướng liên kết Phải - Trên
Độ hiếm C

IG-17-007 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 4 phần Galaxy: Những chiến binh mạnh nhất trong lịch sử! Inazuma Best Eleven!!, ra mắt vào ngày 20/02/2014.

Mô tả

Hình trên thẻ là cầu thủ Tsunami Jousuke đang "cưỡi" trên trái bóng như cưỡi một tấm ván lướt sóng.

Hiệu ứng

Crossover

Khi thẻ bài này được lựa chọn để đối đầu, nó sẽ có khả năng sau:

LV–X】『Phòng thủ』

  • Hủy bỏ một số lượng tùy ý các thẻ cầu thủ với hiệu ứng 【Crossover】 ở trên tay. Trong lượt đấu này, với mỗi thẻ bị hủy, cấp độ của cầu thủ đối đầu với thẻ bài này bị -1. (Nếu bị trừ xuống chỉ còn cấp 1 thì dừng lại)

Thông số

Điểm BCP Điểm BP
cấp 1
Điểm BP
cấp 2
Điểm BP
cấp 3
Điểm BP
cấp 4
Điểm BP
cấp 5
Điểm BP
cấp 6
500 900 900 1100 1400 1400 1400


Thẻ tương đồng

IG-13-055 IG-17-007 [[]] [[]] [[]]
IG-13-055 IG-17-007
[[]] [[]] [[]] [[]] [[]]