FANDOM


Kariya Masaki IG-17-009Kariya Masaki
IG-17-009
Tên tiếng Nhật 狩屋 マサキ
Mã thẻ IG-17-009
Thông tin
Loại thẻ Shippuu-O-Icon Shippuu
Bản mẫu:Loại thẻ/
Loại nhân vật Level
Đội bóng Raimon
Vị trí DF-Large-Icon Hậu vệ
Hướng liên kết Phải - Trên
Độ hiếm C

IG-17-009 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 4 phần Galaxy: Những chiến binh mạnh nhất trong lịch sử! Inazuma Best Eleven!!, ra mắt vào ngày 20/02/2014.

Mô tả

Hình trên thẻ là cầu thủ Kariya Masaki đang thực hiện kỹ năng Hunter's Net.

Hiệu ứng

『Phòng thủ』

  • Khi đối đầu với cầu thủ khác, thẻ này còn có thể coi như một thẻ Nekketsu.

『Phòng thủ』

  • Khi cầu thủ này sử dụng thẻ Kỹ năng, thì BP được +500 ở lượt đấu đó.

Thông số

Điểm BCP Điểm BP
cấp 1
Điểm BP
cấp 2
Điểm BP
cấp 3
Điểm BP
cấp 4
Điểm BP
cấp 5
Điểm BP
cấp 6
400 700 700 1100 1500 1500 1500