FANDOM


Nanobana Kinako IG-17-010Nanobana Kinako
IG-17-010
Tên tiếng Nhật 菜花 黄名子
Mã thẻ IG-17-010
Thông tin
Loại thẻ Nekketsu-O-Icon Nekketsu
Bản mẫu:Loại thẻ/
Loại nhân vật Level
Đội bóng Inazuma Best Eleven
Vị trí DF-Large-Icon Hậu vệ
Hướng liên kết Trái - Trên
Độ hiếm 11R
  • Kinako: "Bóng đá là môn thể thao đồng đội, đúng vậy ha?"

IG-17-010 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 4 phần Galaxy: Những chiến binh mạnh nhất trong lịch sử! Inazuma Best Eleven!!, ra mắt vào ngày 20/02/2014.

Mô tả

Hình trên thẻ là cầu thủ Nanobana Kinako vừa sử dụng kỹ năng Mochi Mochi Kinako Mochi để cướp bóng thành công từ đối phương.

Hiệu ứng

Người sử dụng Keshin

  • Thẻ này có thể được sử dụng như những thẻ Nanobana Kinako khác mà mang màu áo Raimon.

『Lượt đấu chiến thuật』

  • Khi thẻ bài này ra sân, bạn có thể hủy một thẻ cầu thủ Raimon trên tay, rồi chọn một thẻ Matsukaze Tenma hoặc Tsurugi Kyousuke (với màu áo Raimon) từ trong deck để đặt lên sân đấu. Sau đó, bạn phải trộn deck.

Thông số

Điểm BCP Điểm BP
cấp 1
Điểm BP
cấp 2
Điểm BP
cấp 3
Điểm BP
cấp 4
Điểm BP
cấp 5
Điểm BP
cấp 6
300 800 800 1100 1400 1400 1400