FANDOM


Minaho Kazuto IG-17-012Minaho Kazuto
IG-17-012
Tên tiếng Nhật 皆帆 和人
Mã thẻ IG-17-012
Thông tin
Loại thẻ Nekketsu-O-Icon Nekketsu
Bản mẫu:Loại thẻ/
Loại nhân vật Level
Đội bóng Earth Eleven
Vị trí DF-Large-Icon Hậu vệ
Hướng liên kết Trái - Phải - Trên
Độ hiếm C
  • Minaho: "Tôi đi theo dòng chảy rõ mười mươi của trận đấu."

IG-17-012 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 4 phần Galaxy: Những chiến binh mạnh nhất trong lịch sử! Inazuma Best Eleven!!, ra mắt vào ngày 20/02/2014.

Mô tả

Hình trên thẻ này là hậu vệ Minaho Kazuto đang chơi bóng trong màu áo của Earth Eleven.

Hiệu ứng

Người sử dụng Soul

『Phòng thủ』

  • Thẻ này mang 【Biểu tượng Kizuna siêu cấp】, nếu được liên kết thành biểu tượng hoàn chỉnh, cấp của thẻ sẽ được +3.

Thông số

Điểm BCP Điểm BP
cấp 1
Điểm BP
cấp 2
Điểm BP
cấp 3
Điểm BP
cấp 4
Điểm BP
cấp 5
Điểm BP
cấp 6
400 1300 1300 1300 1800 1800 2100