FANDOM


Manabe Jin'ichirou IG-17-013Manabe Jin'ichirou
IG-17-013
Tên tiếng Nhật 真名部 陣一郎
Mã thẻ IG-17-013
Thông tin
Loại thẻ Nekketsu-O-Icon Nekketsu
Bản mẫu:Loại thẻ/
Loại nhân vật Level
Đội bóng Earth Eleven
Vị trí DF-Large-Icon Hậu vệ
Hướng liên kết Trái - Phải - Trên
Độ hiếm C
  • Manabe: "Nhìn đi! Đây mới là bóng đá thực sự của đội trưởng!"

IG-17-013 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 4 phần Galaxy: Những chiến binh mạnh nhất trong lịch sử! Inazuma Best Eleven!!, ra mắt vào ngày 20/02/2014.

Mô tả

Hình trên thẻ là cầu thủ Manabe Jin'ichirou đang chơi cùng trái bóng.

Hiệu ứng

Người sử dụng Soul

『Phòng thủ』

  • Thẻ này mang 【Biểu tượng Kizuna siêu cấp】, nếu được liên kết thành biểu tượng hoàn chỉnh, cấp của thẻ sẽ được +3.

Thông số

Điểm BCP Điểm BP
cấp 1
Điểm BP
cấp 2
Điểm BP
cấp 3
Điểm BP
cấp 4
Điểm BP
cấp 5
Điểm BP
cấp 6
500 1200 1200 1200 1700 1700 2200