FANDOM


Afuro Terumi IG-17-016Afuro Terumi
IG-17-016
Tên tiếng Nhật 亜風炉 照美
Mã thẻ IG-17-016
Thông tin
Loại thẻ Tokusyuu-O-Icon Tokusyuu
Bản mẫu:Loại thẻ/
Loại nhân vật Level
Đội bóng Inazuma Best Eleven
Vị trí MF-Large-Icon Tiền vệ
Hướng liên kết Trái - Trên
Độ hiếm 11R

IG-17-016 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 4 phần Galaxy: Những chiến binh mạnh nhất trong lịch sử! Inazuma Best Eleven!!, ra mắt ngày 20/02/2014.

Mô tả

Hình trên thẻ là cầu thủ Aphrodi trong màu áo Inazuma Best Eleven đang thực hiện kỹ năng sút God Break.

Hiệu ứng

Crossover

  • Thẻ này có thể được sử dụng như những thẻ Afuro Terumi khác mà mang màu áo Raimon.

LV+X/LV-X】『Vượt qua』『Phòng thủ』

  • Hủy bỏ một số lượng tùy ý các thẻ mang hiệu ứng 【Crossover】 ở trên tay. Trong lượt đấu này, với mỗi Loại thẻ của một thẻ bị hủy, cấp độ thẻ đối đầu ở bên bạn được +1, còn cấp độ của thẻ đối đầu bị -1.
Hiệu ứng trên có cách diễn đạt khá trừu tượng nên
sẽ được minh họa như sau:
Giả sử bạn hủy 2 thẻ 【Crossover】:
*Thẻ thứ nhất là loại Nekketsu (1 loại)
*Thẻ thứ hai là Nekketsu và Shippuu (2 loại)

Tổng số loại thẻ sẽ là 3. Như vậy, cấp độ của thẻ đối đầu
của bạn sẽ được +3, còn của đối phương bị -3.

Thông số

Điểm BCP Điểm BP
cấp 1
Điểm BP
cấp 2
Điểm BP
cấp 3
Điểm BP
cấp 4
Điểm BP
cấp 5
Điểm BP
cấp 6
500 800 800 1000 1300 1300 1300


Thẻ tương đồng

IG-06-055 IG-17-016 [[]] [[]] [[]]
IG-06-055 IG-17-016
[[]] [[]] [[]] [[]] [[]]