FANDOM


Sakuma Jirou IG-17-018Sakuma Jirou
IG-17-018
Tên tiếng Nhật 久間 次郎
Mã thẻ IG-17-018
Thông tin
Loại thẻ Soshiki-O-Icon Soshiki
Bản mẫu:Loại thẻ/
Loại nhân vật Level
Đội bóng Inazuma Japan
Vị trí MF-Large-Icon Tiền vệ
Hướng liên kết Phải - Dưới
Độ hiếm C

IG-17-018 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 4 phần Galaxy: Những chiến binh mạnh nhất trong lịch sử! Inazuma Best Eleven!!, ra mắt vào ngày 20/02/2014.

Mô tả

Hình trên thẻ là cầu thủ Sakuma Jirou đang chơi cùng trái bóng.

Hiệu ứng

Crossover

Khi Kidou YuutoFudou Akio cùng ở trên sân với thẻ bài này, nhân vật này này sẽ có khả năng sau đây:

『Sút』『Vượt qua』

  • Ở lượt đấu này, thẻ này được +500 BP.

Burning Phase】『Sút』

  • Khi thẻ này ghi bàn thành công, sau khi lượt sút này kết thúc, người chơi thực hiện thêm một lượt sút nữa. (Hiệu ứng này chỉ có thể sử dụng một lần mỗi Turn)

Thông số

Điểm BCP Điểm BP
cấp 1
Điểm BP
cấp 2
Điểm BP
cấp 3
Điểm BP
cấp 4
Điểm BP
cấp 5
Điểm BP
cấp 6
300 900 900 1200 1600 1600 1600


Thẻ tương đồng

IG-06-042 IG-17-018 [[]] [[]] [[]]
IG-06-042 IG-17-018
[[]] [[]] [[]] [[]] [[]]