FANDOM


Midorikawa Ryuuji IG-17-019Midorikawa Ryuuji
IG-17-019
Tên tiếng Nhật 緑川 リュウジ
Mã thẻ IG-17-019
Thông tin
Loại thẻ Tokusyuu-O-Icon Tokusyuu
Bản mẫu:Loại thẻ/
Loại nhân vật Level
Đội bóng Inazuma Japan
Vị trí MF-Large-Icon Tiền vệ
Hướng liên kết Phải - Trên
Độ hiếm C

IG-17-019 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 4 phần Galaxy: Những chiến binh mạnh nhất trong lịch sử! Inazuma Best Eleven!!  ra mắt vào ngày 20/02/2014.

Mô tả

Hình trên thẻ là cầu thủ Midorikawa Ryuuji trong màu áo Inazuma Japan đang dẫn bóng với tốc độ khủng khiếp.

Hiệu ứng

Crossover

Khi thẻ bài này đối đầu với một thẻ bài khác cũng có hiệu ứng 【Crossover】, thì thẻ bài này sẽ có khả năng sau:

Hỗ trợ:BP–X】『Vượt qua』

  • Hủy bỏ một thẻ giống hệt thẻ này ở trên tay. Ở lượt vượt qua này, BP của cầu thủ đối đầu với thẻ bài này mỗi lần bị –400, số lần trừ bằng tổng số Loại thẻ của những thẻ mang hiệu ứng【Crossover】 bên sân đối phương. (Nếu BP bị trừ đến 0 thì dừng lại)
Hiệu ứng trên có cách diễn đạt khá trừu tượng nên
sẽ được minh họa như sau:
Giả sử bên sân đối phương có 4 thẻ 【Crossover】:
*Thẻ thứ nhất là loại Nekketsu (1 loại)
*Thẻ thứ hai loại Shippuu (1 loại)
*Thẻ thứ ba loại Soshiki (1 loại)
*Thẻ thứ tư là Nekketsu và Shippuu (2 loại)
Như vậy, tổng số loại thẻ sẽ là 5, và BP của 
đối phương bị trừ 5 lần của 400, tức là 2000 tất cả.

Thông số

Điểm BCP Điểm BP
cấp 1
Điểm BP
cấp 2
Điểm BP
cấp 3
Điểm BP
cấp 4
Điểm BP
cấp 5
Điểm BP
cấp 6
400 700 700 1000 1300 1300 1300