FANDOM


Matsukaze Tenma IG-17-020Matsukaze Tenma
IG-17-020
Tên tiếng Nhật 松風 天馬
Mã thẻ IG-17-020
Thông tin
Loại thẻ Shippuu-O-Icon Shippuu
Bản mẫu:Loại thẻ/
Loại nhân vật Level
Đội bóng Inazuma Best Eleven
Vị trí MF-Large-Icon Tiền vệ
Hướng liên kết Trái - Phải - Trên
Độ hiếm 11R

IG-17-020 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 4 phần Galaxy: Những chiến binh mạnh nhất trong lịch sử! Inazuma Best Eleven!!, ra mắt ngày 20/02/2014.

Mô tả

Hình trên thẻ là tiền vệ Matsukaze Tenma trong màu áo của Inazuma Best Eleven đang thực hiện kỹ năng God Wind của mình.

Hiệu ứng

Người sử dụng Keshin

  • Thẻ này có thể được sử dụng như những thẻ Matsukaze Tenma mang màu áo Raimon.

『Lượt đấu chiến thuật』

  • Khi bạn đặt thẻ bài của nhân vật này lên bàn đấu, bạn được quyền hủy bỏ một tấm thẻ cầu thủ Raimon trên tay (kể cả những thẻ mang hiệu ứng 【Mixi-trans】), sau đó lấy một tấm thẻ cầu thủ Raimon mang hiệu ứng 【Mixi-trans】 từ deck hoặc từ tập thẻ đã hủy bỏ để đặt lên sàn đấu. Nếu bạn lấy thẻ trong deck để sử dụng effect này, bạn sẽ phải xáo trộn deck.

Thông số

Điểm BCP Điểm BP
cấp 1
Điểm BP
cấp 2
Điểm BP
cấp 3
Điểm BP
cấp 4
Điểm BP
cấp 5
Điểm BP
cấp 6
400 700 700 1000 1300 1300 1300