FANDOM


Shindou Takuto IG-17-021Shindou Takuto
IG-17-021
Tên tiếng Nhật 神童 拓人
Mã thẻ IG-17-021
Thông tin
Loại thẻ Nekketsu-O-Icon Nekketsu
Bản mẫu:Loại thẻ/
Loại nhân vật Level
Đội bóng Inazuma Best Eleven
Vị trí MF-Large-Icon Tiền vệ
Hướng liên kết Trái - Phải - Dưới
Độ hiếm 11R
  • Shindou: "Mới 1 điểm thôi, chúng ta sẽ bắt kịp họ!"

IG-17-021 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 4 phần Galaxy: Những chiến binh mạnh nhất trong lịch sử! Inazuma Best Eleven!!, ra mắt vào ngày 20/02/2014.

Mô tả

Hình trên thẻ là cầu thủ Shindou Takuto trong màu áo Inazuma Best Eleven đang triển khai chiến thuật Kami no Takuto.

Hiệu ứng

Người sử dụng Keshin

  • Thẻ này có thể được sử dụng như những thẻ Shindou Takuto khác mà mang màu áo Raimon.

『Lượt đáu chiến thuật』

  • Khi thẻ này ra sân, bạn có thể hủy một lá bài trên tay rồi bốc một thẻ Kỹ năng hoặc thẻ Chiến thuật từ deck để vào tập bài trên tay. Sau đó, bạn phải trộn deck.

Thông số

Điểm BCP Điểm BP
cấp 1
Điểm BP
cấp 2
Điểm BP
cấp 3
Điểm BP
cấp 4
Điểm BP
cấp 5
Điểm BP
cấp 6
400 800 800 1000 1300 1300 1300