FANDOM


Nishiki Ryouma IG-17-022Nishiki Ryouma
IG-17-022
Tên tiếng Nhật 錦 龍馬
Mã thẻ IG-17-022
Thông tin
Loại thẻ Nekketsu-O-Icon Nekketsu
Bản mẫu:Loại thẻ/
Loại nhân vật Level
Đội bóng Raimon
Vị trí MF-Large-Icon Tiền vệ
Hướng liên kết Trái - Dưới
Độ hiếm C

IG-17-022 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 4 phần Galaxy: Những chiến binh mạnh nhất trong lịch sử! Inazuma Best Eleven!!, ra mắt vào ngày 20/02/2014.

Mô tả

Hình trên thẻ là cầu thủ Nishiki Ryouma đang chuẩn bị thực hiện kỹ năng Denrai Houtou.

Hiệu ứng

Người sử dụng Keshin

『Lượt đấu chiến thuật』

  • Khi thẻ bài này ra sân, người chơi chọn một Tiền vệ hoặc Tiền đạo (trong màu áo Raimon) và +2 cấp độ cho cầu thủ đã chọn (chỉ trong lượt đấu đó).

『Lượt kết thúc』

  • Nếu cầu thủ này ghi bàn thành công, thì ở lượt kết thúc của lượt đấu này, tấm thẻ này sẽ quay lại tay của người chơi thay vì bị hủy bỏ. (Những tấm thẻ nằm dưới tấm này ở nguyên trên sân)

Thông số

Điểm BCP Điểm BP
cấp 1
Điểm BP
cấp 2
Điểm BP
cấp 3
Điểm BP
cấp 4
Điểm BP
cấp 5
Điểm BP
cấp 6
300 700 700 1000 1200 1200 1200


Thẻ tương đồng

IG-04-010 IG-17-022 [[]] [[]] [[]]
IG-04-010 IG-17-022
[[]] [[]] [[]] [[]] [[]]