FANDOM


Fubuki Shirou IG-17-026Fubuki Shirou
IG-17-026
Tên tiếng Nhật 吹雪 士郎
Mã thẻ IG-17-026
Thông tin
Loại thẻ Shippuu-O-Icon Shippuu
Bản mẫu:Loại thẻ/
Loại nhân vật Level
Đội bóng Raimon
Vị trí FW-Large-Icon Tiền đạo
Hướng liên kết Phải - Dưới
Độ hiếm C

IG-17-026 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 4 phần Galaxy: Những chiến binh mạnh nhất trong lịch sử! Inazuma Best Eleven!!, ra mắt vào ngày 20/02/2014.

Mô tả

Hình trên thẻ là cầu thủ Fubuki Shirou đang xoáy trái bóng bằng hai chân, chuẩn bị thực hiện kỹ năng Eternal Blizzard.

Hiệu ứng

Crossover

Khi thẻ bài này được lựa chọn để đối đầu, nó sẽ có khả năng sau:

『Sút』

  • Người chơi hủy một thẻ Gouenji Shuuya hoặc Fubuki Shirou mang hiệu ứng 【Crossover】. Ở lượt sút này, người chơi được lật tổng cộng 3 lá để đặt vào vùng Burning Chance. Sau khi lượt này kết thúc, người chơi tiếp tục thực hiện một lượt sút nữa. (Hiệu ứng này chỉ thực hiện một lần mỗi Turn)

Thông số

Điểm BCP Điểm BP
cấp 1
Điểm BP
cấp 2
Điểm BP
cấp 3
Điểm BP
cấp 4
Điểm BP
cấp 5
Điểm BP
cấp 6
400 900 900 1100 1400 1400 1400