FANDOM


Kiyama Hiroto IG-17-028Kiyama Hiroto
IG-17-028
Tên tiếng Nhật 基山 ヒロト
Mã thẻ IG-17-028
Thông tin
Loại thẻ Soshiki-O-Icon Soshiki
Bản mẫu:Loại thẻ/
Loại nhân vật Level
Đội bóng Inazuma Japan
Vị trí FW-Large-Icon Tiền đạo
Hướng liên kết Trái - Phải - Dưới
Độ hiếm C

IG-17-028 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 4 phần Galaxy: Những chiến binh mạnh nhất trong lịch sử! Inazuma Best Eleven!!, ra mắt vào ngày 20/02/2014.

Mô tả

Hình trên thẻ là cầu thủ Kiyama Hiroto đang thực hiện kỹ năng Tenkuu Otoshi.

Hiệu ứng

Crossover

Khi thẻ bài này được lựa chọn để đối đầu, nó sẽ có khả năng sau:

『Sút』

  • Hủy một tấm Kiyama Hiroto hoặc Midorikawa Ryuuji mang hiệu ứng 【Crossover】 ở trên tay. Ở lượt sút này, cấp của thẻ này được +2, BP được +500. Sau khi lượt sút này kết thúc, người chơi thực hiện thêm một lượt sút nữa. (Hiệu ứng này chỉ sử dụng được một lần mỗi Turn)

Thông số

Điểm BCP Điểm BP
cấp 1
Điểm BP
cấp 2
Điểm BP
cấp 3
Điểm BP
cấp 4
Điểm BP
cấp 5
Điểm BP
cấp 6
300 800 800 1300 1700 1700 1700