FANDOM


Tsurugi Kyousuke IG-17-029Tsurugi Kyousuke
IG-17-029
Tên tiếng Nhật 剣城 京介
Mã thẻ IG-17-029
Thông tin
Loại thẻ Soshiki-O-Icon Soshiki
Bản mẫu:Loại thẻ/
Loại nhân vật Level
Đội bóng Inazuma Best Eleven
Vị trí FW-Large-Icon Tiền đạo
Hướng liên kết Trái - Dưới
Độ hiếm 11R

IG-17-029 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 4 phần Galaxy: Những chiến binh mạnh nhất trong lịch sử! Inazuma Best Eleven!!, ra mắt ngày 20/02/2014.

Mô tả

Hình trên thẻ là cầu thủ Tsurugi Kyousuke trong màu áo Inazuma Best Eleven đang thực hiện kỹ năng sút Death Sword.

Hiệu ứng

Người sử dụng Keshin

  • Thẻ này có thể được sử dụng như những thẻ Tsurugi Kyousuke khác mà mang màu áo Raimon.

『Vượt qua』

  • Khi cầu thủ này vượt qua thành công, chọn một thẻ Fire Tornado từ tập thẻ đã hủy bỏ đễ đặt vào tập thẻ trên tay.

Thông số

Điểm BCP Điểm BP
cấp 1
Điểm BP
cấp 2
Điểm BP
cấp 3
Điểm BP
cấp 4
Điểm BP
cấp 5
Điểm BP
cấp 6
400 800 800 1200 1500 1500 1500