FANDOM


Fei Rune IG-17-030Fei Rune
IG-17-030
Tên tiếng Nhật フェイ ルーン
Mã thẻ IG-17-030
Thông tin
Loại thẻ Shippuu-O-Icon Shippuu
Bản mẫu:Loại thẻ/
Loại nhân vật Level
Đội bóng Raimon
Vị trí FW-Large-Icon Tiền đạo
Hướng liên kết Phải - Dưới
Độ hiếm C
  • Wondeba: "Fei! Mixi-max nào!"
  • Fei: "Okey!"

IG-17-030 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 4 phần Galaxy: Những chiến binh mạnh nhất trong lịch sử! Inazuma Best Eleven!!, ra mắt vào ngày 20/02/2014.

Mô tả

Hình trên thẻ là cầu thủ Fei Rune đang bật nhảy giữa không trung cùng trái bóng giống như một chú thỏ.

Hiệu ứng

Người sử dụng Keshin

『Lượt đáu chiến thuật』

  • Khi thẻ bài này ra sân, bạn có thể hủy một tấm thẻ Raimon trên tay, rồi sau đó lấy một tấm Clark Wonderbot để đặt vào vùng dành cho thẻ Staff.

Thông số

Điểm BCP Điểm BP
cấp 1
Điểm BP
cấp 2
Điểm BP
cấp 3
Điểm BP
cấp 4
Điểm BP
cấp 5
Điểm BP
cấp 6
300 1000 1000 1200 1500 1500 1500