FANDOM


Amemiya Taiyou IG-17-031Amemiya Taiyou
IG-17-031
Tên tiếng Nhật 雨宮 太陽
Mã thẻ IG-17-031
Thông tin
Loại thẻ Shippuu-O-Icon Shippuu
Bản mẫu:Loại thẻ/
Loại nhân vật Level
Đội bóng Raimon
Vị trí FW-Large-Icon Tiền đạo
Hướng liên kết Trái - Dưới
Độ hiếm C

IG-17-031 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 4 phần Galaxy: Những chiến binh mạnh nhất trong lịch sử! Inazuma Best Eleven!!, ra mắt vào ngày 20/02/2014.

Mô tả

Hình trên thẻ là cầu thủ Amemiya Taiyou đang điều khiển trái bóng một cách điêu luyện.

Hiệu ứng

Người sử dụng Keshin

『Vượt qua』

  • Khi cầu thủ này vượt qua thành công, chọn một thẻ Shippuu trong tập thẻ đã hủy bỏ để đặt vào tập bài trên tay.

Khi thẻ bài này được lựa chọn để đối đầu, nó sẽ có khả năng sau:

『Sút』『Vượt qua』

  • Nếu cầu thủ này được sử dụng để tham chiến, thì ở lượt đấu này người chơi được lật thêm 1 lá (tổng cộng là 2) để đặt vào vùng Burning Chance. (Hiệu ứng này chỉ có thể sử dụng một lần mỗi lượt đấu)

Thông số

Điểm BCP Điểm BP
cấp 1
Điểm BP
cấp 2
Điểm BP
cấp 3
Điểm BP
cấp 4
Điểm BP
cấp 5
Điểm BP
cấp 6
400 900 900 1200 1500 1500 1500