FANDOM


Matatagi Hayato IG-17-032Darkside Matatagi
IG-17-032
Tên tiếng Nhật ダークサイド瞬木
Mã thẻ IG-17-032
Thông tin
Loại thẻ Nekketsu-O-Icon Nekketsu
Bản mẫu:Loại thẻ/
Loại nhân vật Level
Đội bóng Earth Eleven
Vị trí FW-Large-Icon Tiền đạo
Hướng liên kết Trái - Dưới
Độ hiếm C
  • Matatagi: "Cậu đúng là một gã thú vị, đội trưởng à!"

IG-17-032 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 4 phần Galaxy: Những chiến binh mạnh nhất trong lịch sử! Inazuma Best Eleven!!, ra mắt vào ngày 20/02/2014.

Mô tả

Hình nổi trên thẻ là cầu thủ Matatagi Hayato (Dạng bóng tối) đang chơi cùng trái bóng.

Hiệu ứng

Người sử dụng Soul

  • Thẻ này không thể để cùng một deck với những thẻ Matatagi (Dạng bình thường).
  • Thẻ này cũng có thể sử dụng như một thẻ Matatagi (Dạng bình thường).

『Sút』『Vượt qua』

  • Thẻ này mang 【Biểu tượng Kizuna siêu cấp】, nếu được liên kết thành biểu tượng hoàn chỉnh, cấp của thẻ sẽ được +3.

Thông số

Điểm BCP Điểm BP
cấp 1
Điểm BP
cấp 2
Điểm BP
cấp 3
Điểm BP
cấp 4
Điểm BP
cấp 5
Điểm BP
cấp 6
400 1300 1300 1300 1800 1800 2300