FANDOM


Endou Kanon IG-17-035Endou Kanon
IG-17-035
Tên tiếng Nhật 円堂 カノン
Mã thẻ IG-17-035
Thông tin
Loại thẻ Nekketsu-O-Icon Nekketsu
Bản mẫu:Loại thẻ/
Loại nhân vật Level
Đội bóng Inazuma Best Eleven
Vị trí FW-Large-Icon Tiền đạo
Hướng liên kết Trái - Phải - Dưới
Độ hiếm 11R

IG-17-035 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 4 phần Galaxy: Những chiến binh mạnh nhất trong lịch sử! Inazuma Best Eleven!!, ra mắt ngày 20/02/2014.

Mô tả

Hình trên thẻ là cầu thủ Endou Kanon vừa thực hiện kỹ năng sút God Cannon.

Hiệu ứng

Crossover

  • Thẻ này có thể được sử dụng như những thẻ Endou Kanon khác mà mang màu áo Raimon.
  • Khi thẻ bài này đối đầu với một thẻ bài khác cũng có hiệu ứng 【Crossover】, thì thẻ bài này sẽ có khả năng sau:

BP+X】『Vượt qua』

  • Hủy bỏ một thẻ giống hệt thẻ này ở trên tay. Ở lượt vượt qua này, BP của thẻ bài này được +500 mỗi lần. Số lần cộng sẽ bằng tổng số Loại thẻ của những thẻ 【Crossover】 bên sân đối phương.
Hiệu ứng trên có cách diễn đạt khá trừu tượng nên
sẽ được minh họa như sau:
Giả sử bên sân đối phương có 3 thẻ 【Crossover】:
*Thẻ thứ nhất là loại Nekketsu (1 loại)
*Thẻ thứ hai là Shippuu và Soshiki (2 loại)
*Thẻ thứ ba là Nekketsu và Shippuu (2 loại)

Như vậy, tổng số loại thẻ sẽ là 5, và BP của 
Kanon được cộng 5 lần của 500, tức là 2500 tất cả.

Thông số

Điểm BCP Điểm BP
cấp 1
Điểm BP
cấp 2
Điểm BP
cấp 3
Điểm BP
cấp 4
Điểm BP
cấp 5
Điểm BP
cấp 6
400 800 800 1200 1500 1500 1500