FANDOM


Manabe Jin'ichirou IG-17-036Manabe Jin'ichirou
IG-17-036
Tên tiếng Nhật 真名部 陣一郎
Mã thẻ IG-17-036
Thông tin
Loại thẻ Nekketsu-O-Icon Nekketsu
Bản mẫu:Loại thẻ/
Loại nhân vật Level
Đội bóng Earth Eleven
Vị trí DF-Large-Icon Hậu vệ
Hướng liên kết Trái - Phải - Trên
Độ hiếm C

IG-17-036 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 4 phần Galaxy: Những chiến binh mạnh nhất trong lịch sử! Inazuma Best Eleven!!, ra mắt vào ngày 20/02/2014.

Mô tả

Hình trên thẻ này là hậu vệ Manabe Jin'ichirou cùng với Soul của cậu - Ratel.

Hiệu ứng

Người sử dụng Soul

『Lượt đấu chiến thuật』

  • Khi thẻ bài này ra sân, bạn được quyền chọn một lá Manabe Jin'ichirou mang 【Biểu tượng Kizuna siêu cấp】 ở trong tập thẻ đã hủy bỏ và đặt đè lên thẻ bài này.

『Phòng thủ』

  • Thẻ này mang 【Biểu tượng Kizuna siêu cấp】, nếu được liên kết thành biểu tượng hoàn chỉnh, cấp của thẻ sẽ được +3.

Thông số

Điểm BCP Điểm BP
cấp 1
Điểm BP
cấp 2
Điểm BP
cấp 3
Điểm BP
cấp 4
Điểm BP
cấp 5
Điểm BP
cấp 6
300 1200 1200 1200 1700 1700 2200


Liên kết

IG-17-036 IG-17-043 [[|]] [[|]] [[|]]
IG-17-036 IG-17-043