FANDOM


Matsukaze Tenma IG-17-037Matsukaze Tenma
IG-17-037
Tên tiếng Nhật 松風 天馬
Mã thẻ IG-17-037
Thông tin
Loại thẻ Nekketsu-O-Icon Nekketsu
Bản mẫu:Loại thẻ/
Loại nhân vật Level
Đội bóng Earth Eleven
Vị trí MF-Large-Icon Tiền vệ
Hướng liên kết Trái - Dưới
Độ hiếm C

IG-17-037 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 4 phần Galaxy: Những chiến binh mạnh nhất trong lịch sử! Inazuma Best Eleven!!, ra mắt vào ngày 20/02/2014.

Mô tả

Hình trên thẻ là cầu thủ Matsukaze Tenma cùng với Soul của cậu - Horse.

Hiệu ứng

Người sử dụng Soul

『Lượt đấu chiến thuật』

  • Khi thẻ bài này ra sân, bạn được quyền hủy bỏ một lá bài trên tay rồi chọn một lá Horse - Soul Strike trong deck để vào tập bài trên tay. Nếu sử dụng hiệu ứng này, thì ngay sau đó bạn phải trộn deck.

『Sút』『Vượt qua』

  • Thẻ này mang 【Biểu tượng Kizuna siêu cấp】, nếu được liên kết thành biểu tượng hoàn chỉnh, cấp của thẻ sẽ được +3.

Thông số

Điểm BCP Điểm BP
cấp 1
Điểm BP
cấp 2
Điểm BP
cấp 3
Điểm BP
cấp 4
Điểm BP
cấp 5
Điểm BP
cấp 6
500 1000 1000 1000 1500 1500 2000


Liên kết

IG-17-037 IG-17-044 [[|]] [[|]] [[|]]
IG-17-037 IG-17-044