FANDOM


The Earth ∞ IG-17-041The Earth ∞
IG-17-041
Tên tiếng Nhật ジ・アース∞
Mã thẻ IG-17-041
Thông tin
Loại thẻ Sonota-O-Icon Sonota
Loại kỹ năng Shoot Icon L Sút
Bản mẫu:Kỹ năng/
Độ hiếm C
Hướng liên kết Không có
Điểm BCP 200

IG-17-041 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 4 phần Galaxy: Những chiến binh mạnh nhất trong lịch sử! Inazuma Best Eleven!!, ra mắt vào ngày 20/02/2014.

Mô tả

Hình trên thẻ là các cầu thủ của Earth Eleven đang cùng thực hiện kỹ năng The Earth ∞.

Hiệu ứng

  • Bạn chỉ sử dụng được thẻ này nếu cầu thủ đối đầu bên bạn là cầu thủ Earth Eleven mang hiệu ứng 【Người sử dụng Soul】.
  • Ở lượt sút này, BP của tất cả các thẻ bài liên kết với cầu thủ sử dụng thông qua Biểu tượng Kizuna đều được cộng vào với BP của cầu thủ đó.
  • Nếu ghi bàn thành công, người chơi thực hiện thêm số lượt sút bằng đúng với số thẻ bài liên kết với cầu thủ sử dụng thông qua Biểu tượng Kizuna.

(Ở những lượt sút thêm này tất cả các hiệu ứng "Thực hiện thêm một lượt sút" và các hiệu ứng 【Burning Phase】 đều mất tác dụng.