FANDOM


Horse - Soul Strike IG-17-044Horse - Soul Strike
IG-17-044
Tên tiếng Nhật ホース・ソウルストライク
Mã thẻ IG-17-044
Thông tin
Loại thẻ Nekketsu-O-Icon Nekketsu
Loại kỹ năng Dribble Icon L Vượt qua
Độ hiếm C
Điểm BCP 300

IG-17-044 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 4 phần Galaxy: Những chiến binh mạnh nhất trong lịch sử! Inazuma Best Eleven!!, ra mắt vào ngày 20/02/2014.

Mô tả

Hình trên thẻ là Tenma (dưới hình dáng của Horse) đang thực hiện kỹ năng Soul Strike cùng với Matatagi.

Hiệu ứng

  • Bạn chỉ sử dụng được thẻ này nếu cầu thủ đối đầu bên bạn là Matsukaze Tenma với hiệu ứng 【Người sử dụng Soul】.
  • Ở lượt đấu này, BP của cầu thủ sử dụng được +500. Đối phương không thể kích hoạt hiệu ứng đặc biệt. Nếu ở trong tập thẻ đã hủy bỏ có từ hai thẻ trở lên (chỉ tính riêng những thẻ Matsukaze Tenma mang hiệu ứng 【Người sử dụng Soul】 và những thẻ Horse - Soul Strike), thì cộng thêm 500 BP cho cầu thủ sử dụng.

Liên kết

IG-17-037 IG-17-044 [[|]] [[|]] [[|]]
IG-17-037 IG-17-044