FANDOM


Grizzly - Soul Strike IG-17-045



Grizzly - Soul Strike
IG-17-045
Tên tiếng Nhật グリズリー・ソウルストライク
Mã thẻ IG-17-045
Thông tin
Loại thẻ Nekketsu-O-Icon Nekketsu
Loại kỹ năng Dribble Icon L Vượt qua
Độ hiếm C
Điểm BCP 400

IG-17-045 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 4 phần Galaxy: Những chiến binh mạnh nhất trong lịch sử! Inazuma Best Eleven!!, ra mắt vào ngày 20/02/2014.

Mô tả

Hình trên thẻ là cầu thủ Kusaka Ryuuji đang biến thành Grizzly để thực hiện kỹ năng vượt qua của mình.

Hiệu ứng

  • Bạn chỉ sử dụng được thẻ này nếu cầu thủ đối đầu bên bạn là Kusaka Ryuuji với hiệu ứng 【Người sử dụng Soul】.
  • Ở lượt đấu này, BP của cầu thủ sử dụng được +500. Nếu ở trong tập thẻ đã hủy bỏ có từ hai thẻ trở lên (chỉ tính riêng những thẻ Kusaka Ryuuji mang hiệu ứng 【Người sử dụng Soul】 và những thẻ Grizzly - Soul Strike), thì cộng thêm 300 BP cho cầu thủ sử dụng.

Liên kết

IG-17-038 IG-17-045 [[|]] [[|]] [[|]]
IG-17-038 IG-17-045