FANDOM


Kamoshika - Soul Strike IG-17-046Kamoshika - Soul Strike
IG-17-046
Tên tiếng Nhật カモシカ・ソウルストライク
Mã thẻ IG-17-046
Thông tin
Loại thẻ Nekketsu-O-Icon Nekketsu
Loại kỹ năng Dribble Icon L Vượt qua
Độ hiếm C
Điểm BCP 300

IG-17-046 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 4 phần Galaxy: Những chiến binh mạnh nhất trong lịch sử! Inazuma Best Eleven!!, ra mắt vào ngày 20/02/2014.

Mô tả

Hình trên thẻ là cầu thủ Nozaki Sakura (dưới hinh dáng Kamoshika), đang thực hiện kỹ năng Soul Strike để vượt qua Rodan Gasgus.

Hiệu ứng

  • Bạn chỉ sử dụng được thẻ này nếu cầu thủ đối đầu bên bạn là Nozaki Sakura với hiệu ứng 【Người sử dụng Soul】.
  • Ở lượt đấu này, BP của cầu thủ sử dụng được +300. Người chơi có thể lật một số thẻ đúng bằng với đối phương để đặt vào vùng Burning Chance. Nếu ở trong tập thẻ đã hủy bỏ có từ hai thẻ trở lên (chỉ tính riêng những thẻ Nozaki Sakura mang hiệu ứng 【Người sử dụng Soul】 và những thẻ Kamoshika - Soul Strike), thì cộng thêm 500 BP cho cầu thủ sử dụng.

Liên kết

IG-17-039 IG-17-046 [[|]] [[|]] [[|]]
IG-17-039 IG-17-046