FANDOM


Ookami - Soul Strike IG-17-047Ookami - Soul Strike
IG-17-047
Tên tiếng Nhật オオカミ・ソウルストライク
Mã thẻ IG-17-047
Thông tin
Loại thẻ Nekketsu-O-Icon Nekketsu
Loại kỹ năng Shoot Icon L Sút
Độ hiếm C
Điểm BCP 300

IG-17-047 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 4 phần Galaxy: Những chiến binh mạnh nhất trong lịch sử! Inazuma Best Eleven!!, ra mắt vào ngày 20/02/2014.

Mô tả

Hình trên thẻ là Tsurugi Kyousuke (dưới hình dáng của Ookami) đang thực hiện kỹ năng sút Soul Strike của mình.

Hiệu ứng

  • Bạn chỉ sử dụng được thẻ này nếu cầu thủ đối đầu bên bạn là Tsurugi Kyousuke với hiệu ứng 【Người sử dụng Soul】.
  • Ở lượt đấu này, BP của cầu thủ sử dụng được +1500. Nếu ở trong tập thẻ đã hủy bỏ có từ hai thẻ trở lên (chỉ tính riêng những thẻ Tsurugi Kyousuke mang hiệu ứng 【Người sử dụng Soul】 và những thẻ Ookami - Soul Strike), thì khi kết thúc lượt này, người chơi tiếp tục thực hiện một lượt sút nữa.

Liên kết

IG-17-040 IG-17-047 [[|]] [[|]] [[|]]
IG-17-040 IG-17-047