FANDOM


Phobos Quasar IG-17-048Phobos Quasar
IG-17-048
Tên tiếng Nhật フォボス・クェーサー
Mã thẻ IG-17-048
Thông tin
Loại thẻ Soshiki-O-Icon Soshiki
Bản mẫu:Loại thẻ/
Loại nhân vật Goalkeeper
Đội bóng Ixal Fleet
Vị trí GK-Large-Icon-Another Thủ môn
Hướng liên kết Không có
Độ hiếm C

IG-17-048 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 4 phần Galaxy: Những chiến binh mạnh nhất trong lịch sử! Inazuma Best Eleven!!, ra mắt ngày 20/02/2014.

Mô tả

Hình trên thẻ là thủ môn Phobos Quasar đang nắm chặt trái bóng trong tay.

Hiệu ứng

『Bắt bóng』

  • Trong lượt này, nếu bạn lật từ 2 đến 3 lá bài để đặt vào vùng Burning Chance, bạn phải hủy bỏ bài trên tay, chỉ giữ lại 2 lá duy nhất. Nếu lật từ 4 lá trở lên, phải hủy bỏ toàn bộ số bài trên tay.

LV+X】『Bắt bóng』

  • Hủy bỏ một số lượng thẻ Soshiki tùy ý trên tay. Ở lượt này, với mỗi thẻ bị hủy, cấp của thẻ này được +1.

Thông số

Điểm BCP Điểm BP
cấp 1
Điểm BP
cấp 2
Điểm BP
cấp 3
Điểm BP
cấp 4
Điểm BP
cấp 5
Điểm BP
cấp 6
200 1200 1200 1600 2000 2000 2000