FANDOM


Ishigashi Gorham IG-17-050Ishigashi Gorham
IG-17-050
Tên tiếng Nhật イシガシ・ゴーラム
Mã thẻ IG-17-050
Thông tin
Loại thẻ Soshiki-O-Icon Soshiki
Bản mẫu:Loại thẻ/
Loại nhân vật Level
Đội bóng Ixal Fleet
Vị trí DF-Large-Icon Hậu vệ
Hướng liên kết Trái - Phải - Trên
Độ hiếm C
  • Ishigashi: "Ta sẽ dẫn lối cho các ngươi đến bến bờ tuyệt vọng! JUDGEMENT RAY!"

IG-17-050 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 4 phần Galaxy: Những chiến binh mạnh nhất trong lịch sử! Inazuma Best Eleven!!, ra mắt ngày 20/02/2014.

Mô tả

Hình trên thẻ là hậu vệ Ishigashi Gorham đang chuẩn bị chuyền bóng lên tuyến trên.

Hiệu ứng

『Sút』『Vượt qua』『Phòng thủ』『Bắt bóng』

  • Trong toàn bộ những lượt nêu trên, đối phương không thể lấy bất kỳ lá bài nào từ tập thẻ đã hủy bỏ hay vùng Burning Chance để đặt trở lại tập bài trên tay.

Thông số

Điểm BCP Điểm BP
cấp 1
Điểm BP
cấp 2
Điểm BP
cấp 3
Điểm BP
cấp 4
Điểm BP
cấp 5
Điểm BP
cấp 6
500 1100 1100 1300 1600 1600 1600