FANDOM


Bitway Ozrock IG-17-051Bitway Ozrock
IG-17-051
Tên tiếng Nhật ビットウェイ・オズロック
Mã thẻ IG-17-051
Thông tin
Loại thẻ Soshiki-O-Icon Soshiki
Bản mẫu:Loại thẻ/
Loại nhân vật Level
Đội bóng Ixal Fleet
Vị trí FW-Large-Icon Tiền đạo
Hướng liên kết Trái - Phải - Dưới
Độ hiếm C

IG-17-051 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 4 phần Galaxy: Những chiến binh mạnh nhất trong lịch sử! Inazuma Best Eleven!!, ra mắt ngày 20/02/2014.

Mô tả

Hình trên thẻ là cầu thủ Bitway Ozrock đang sử dụng Soul của anh ta - Ixaal.

Hiệu ứng

Người sử dụng Soul

Khi thẻ bài này được lựa chọn để đối đầu, nó sẽ có khả năng sau:

Vượt qua

  • Trong lượt tranh chấp, nếu bạn lật từ 2 đến 3 lá bài để đặt vào vùng Burning Chance, bạn phải hủy bỏ bài trên tay, chỉ giữ lại 2 lá duy nhất. Nếu lật từ 4 lá trở lên, phải hủy bỏ toàn bộ số bài trên tay.

Sút』『Vượt qua

  • Nếu thẻ bài này sử dụng một thẻ kỹ năng loại Soshiki, thì ở lượt đấu đó cấp độ của thẻ này được +2. (Hiệu ứng này chỉ được sử dụng một lần mỗi Turn)

Thông số

Điểm BCP Điểm BP
cấp 1
Điểm BP
cấp 2
Điểm BP
cấp 3
Điểm BP
cấp 4
Điểm BP
cấp 5
Điểm BP
cấp 6
300 1500 1500 1500 2000 2000 2500


Liên kết

IG-17-055 IG-17-051 [[|]] [[|]] [[|]]
IG-17-055 IG-17-051