FANDOM


Shoot Eater IG-17-054Shoot Eater
IG-17-054
Tên tiếng Nhật シュートイーター
Mã thẻ IG-17-054
Thông tin
Loại thẻ Soshiki-O-Icon Soshiki
Loại kỹ năng Catch Icon L Bắt bóng
Bản mẫu:Kỹ năng/
Độ hiếm C
Hướng liên kết Không có
Điểm BCP 400

IG-17-054 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 4 phần Galaxy: Những chiến binh mạnh nhất trong lịch sử! Inazuma Best Eleven!!, ra mắt vào ngày 20/02/2014.

Mô tả

Hình trên thẻ là thủ môn Phobos Quasar đang thực hiện kỹ năng Shoot Eater.

Hiệu ứng

  • Bạn chỉ sử dụng được thẻ này nếu cầu thủ đối đầu bên bạn là Phobos Quasar.
  • Ở lượt đấu này, BP của cầu thủ sử dụng được +1000.
  • Nếu trên tay đối phương không có thẻ bài nào, thì BP được +2000 thay vì 1000.