FANDOM


Ixaal - Soul Strike IG-17-055Ixaal - Soul Strike
IG-17-055
Tên tiếng Nhật イクサール・ソウルストライク
Mã thẻ IG-17-055
Thông tin
Loại thẻ Soshiki-O-Icon Soshiki
Loại kỹ năng Shoot Icon L Sút
Độ hiếm C
Điểm BCP 300

IG-17-055 là một thẻ bài TCG trong trò chơi Inazuma Eleven GO TCG.

Thông tin

Thẻ bài này xuất hiện trong Bộ thẻ mở rộng số 4 phần Galaxy: Những chiến binh mạnh nhất trong lịch sử! Inazuma Best Eleven!!, ra mắt ngày 20/02/2014.

Mô tả

Hình trên thẻ là cầu thủ Bitway Ozrock đang thực hiện cú sút Soul cùng với Soul của anh ta - Ixaal.

Hiệu ứng

  • Chỉ có những thẻ bài Bitway Ozrock mang hiệu ứng 【Người sử dụng Soul】mới có thể sử dụng thẻ bài này.
  • Trong lượt đấu này, cầu thủ sử dụng thẻ bài này được +1000 BP. Với mỗi thẻ bài Bitway Ozrock mang hiệu ứng 【Người sử dụng Soul】 hoặc Ixaal - Soul Strike hiện có ở trong tập thẻ đã hủy bỏ, thì cầu thủ sử dụng thẻ này được +1 cấp độ.

Burning Phase

  • Ở lượt đấu này, nếu ghi bàn thành công, thì sau khi lượt sút này kết thúc, người chơi tiếp tục thực hiện thêm một lượt sút nữa.

Liên kết

IG-17-055 IG-17-051 [[|]] [[|]] [[|]]
IG-17-055 IG-17-051